Firma Usługowo Handlowa Eve-Rom

Świadczymy następujące usługi :

 • Instalacje grzewcze :

   - centralne ogrzewanie       ( we wszystkich technologiach)
   - kolektory słoneczne          ( pomagamy w uzyskaniu dofinansowania do kolektorów)
   - kotłownie                            ( paliwo stałe, gazowe, olejowe i o wysokich parametrach )
   - wymiennikownie ciepła
   - pompy ciepła                     (gruntowe i powietrzne)
   - sieci ciepłownicze 

 • Instalacje wodne :

  - wody sanitarne        ( woda ciepła i zimna)
  - wody hydrantowe    (instalacja wewnętrzna i zewnętrzna)
  - przyłącza wodne
  - sieci wodne

 • Instalacje kanalizacyjne :

  - kanalizacja wewnętrzna
  - przykanaliki                                   (przyłącze kanalizacyjne)
  - sieć zewnętrzna kanalizacji
  - przydomowe oczyszczalnie ścieków
  - szamba

 • Instalacje gazowe :

  - wewnętrzne instalacje gazowe   (wszystkie technologie)
  - przyłącza gazowe 
  - zewnętrzne sieci gazowe
  - instalacje gazu płynnego             (propan)

 • Wentylacja :

  - instalacje wentylacyjne
  - centrale wentylacyjne
  - rekuperatory
  - gruntowe wymienniki ciepła

 • Klimatyzacja :

  - instalacje klimatyzacyjne
  - instalacje wody lodowej
  - instalacje GHP
  - montaż klimatyzatorów
© 2014 Eve-Rom wszystkie prawa zastrzeżone